Poster tagget ‘hjortejakt’

Hjorten krymper og blir mindre produktiv!

Hjorten er i dag 10-15 % lettere enn den var i starten av 1990-tallet. Over 20 års overvåking av elg, villrein og hjort er oppsummert i en ny NINA-rapport.

Hjorten krymper og blir mindre produktiv

Hjorten er i dag betydelig lettere enn den var for 20 år siden. Dette er et av funnene i rapporten som oppsummerer overvåking av elg, hjort og villrein de to siste tiårene.

Lettere og mindre produktive
– Vektreduksjonen for hjort gjelder begge kjønn og alle aldersklasser. Vektreduksjonen fører til redusert produktivitet hos de yngste og mest tallrike hodyra. Utviklingen er kommet lengst i Kvinnherad (Hordaland), som representerer det sørligste overvåkingsområdet for hjort.
– I Kvinnherad er andelen 1,5-årige koller som kommer i brunst i løpet av høsten, og føder kalv påfølgende vår, redusert med hele 80 %. Man kan se den samme utviklingen også i de andre overvåkingsområdene, men den er ennå ikke så dramatisk som i Kvinnherad. For å snu den negative utviklingstrenden må dyretetthetene i de lokale hjortebestandene reduseres.

– I Kvinnherad er andelen 1,5-årige koller som kommer i brunst i løpet av høsten, og føder kalv påfølgende vår, redusert med hele 80 %. Vi ser den samme utviklingen også i de andre overvåkingsområdene, men den er ennå ikke så dramatisk som i Kvinnherad. For å snu den
negative utviklingstrenden må dyretetthetene i de lokale hjortebestandene reduseres.

Flere og eldre bukker
– En positiv utvikling gjennom den siste femårsperioden er at den skjeve kjønnsbalansen i alle overvåkingsområdene for hjort er i ferd med å bedres. Dette gjenspeiles i økt gjennomsnittsalder blant eldre bukker og i en utjevning av kolle:bukk-forholdet i bestandene. Denne utviklingen er i samsvar med forvaltningens ønske og skjer som resultatet av en målrettet omlegging av kjønns- og alderssammensetningen i jaktuttaket.

Nye områder
Tradisjonelt har hjorten vært mest tallrik på Vestlandet og i deler av Sør-Trøndelag, men stadig flere kommuner utenom disse områdene har etter hvert fått etablert lokale hjortebestander. Med bakgrunn i denne utviklingen blir overvåkingen av hjort utvidet med to nye regioner.
– Fra og med 2012 vil jegere fra en rekke kommuner i Oppland, Vestfold og Telemark delta i innsamlingen av materiale fra hjorten i disse områdene.
I den nye rapporten Hjortevilt 1991-2011 inngår overvåkingstall for hjort fra Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.

Elg og villrein
Overvåkingsrapporten gir også oversikt over utviklingen for elg og villrein i en rekke områder.
– Til forskjell fra hjorten varierer trendene for elg og villrein mer mellom de ulike overvåkingsområdene. Jegere, rettighetshavere, forvaltere og andre interesserte vil likevel finne mange interessante trender på lokalt og regionalt nivå.
Stort arbeid
Overvåkingsprogrammet for hjortevilt er helt avhengig av innsatsen som mange av landets hjorteviltjegere bidrar med. Hvert år samles det inn kjever, organer og opplysninger fra mange tusen felte dyr.
– Jegernes trofaste innsats er uvurderlig for overvåkingen og vår kunnskap om hjorteviltbestendene, avslutter Veiberg
En ny kontrakt er nylig inngått mellom DN og NINA for videreføring av overvåkingsprogrammet for hjortevilt i fem nye år (2012-2017).

 

Er ikkje enkelt å være hjortejeger.

Er ikkje enkelt å vere hjortejeger.
Skyt du på innmark så skal du hengast for det!
Skyt du stor bukk så skal du hengast for det!
Skyt du ein liten bukk så er det feil skulle venta til den var returbukk, skal sjølvsagt hengast for det og!
Skyt du kolle utan å ha observert den i 14 dager for å vere sikker på at ho ikkje har kalv, ja det er berre å finne fram løkka du veit kva du skal.

Skyt du kalv så har du skote eit potensielt avlsdyr med dei beste genene som finnst.
Uansett kva nokon skyt, kvar dei har skote det og korleis dei har skote det så skal ein eller anan kritisere og forsøke å øydelegge gleda jegeren har hatt med sin jaktform.
Det er faktisk fullt lovleg framleis i dette landet og glede seg over at nokon annan har hatt suksess med si jakt.

 

Ingen hjort denne gang.

imageDa er jeg tilbake fra hjortejakta i Lardal. Vi hadde to flotte jaktdager med masse action og flotte opplevelser. Vi var tre mann og to strihårete dachser som skulle prøve lykken. Sebastian som var vår vert er lommekjennt i terrenget, men siden han aldri hadde jaktet hjort med hund der før, måtte vi gjette oss litt frem til hvor de beste postene ville være. Det klaffet derimot overaskende bra, da vi faktisk hadde nærkontakt med både elg og hjort flere ganger. Det ble desverre ikke noe fall denne gangen, siden dyr kom og forsvannt for fort forbi postene.

Christian hadde en relativt spesiell opplevelse på søndag, han fikk prøve seg som hundefører inne i tetta og han kom ut av krattet samtidig som en stor skovelokse, kun tre meter unna seg. Skal love dere han var gira da han ropte oss opp på radioen etter denne hendelsen. Det hadde vel satt en stor støkk i de aller fleste Smile

Begge hundene hadde flere gode loser på hjort og det ble en meget vellykket jakthelg.

Tusen takk til Sebastian for muligheten til å være med.

 

Aldersbestemmelse av hjort.

Nå er det snart på tide med hjortejakt! Den 10 september er jeg på plass i Svarstad hos en kamerat der jeg skal være med som gjestejeger. Sist jeg var på hjortejakt ble det en lang diskusjon om det felte dyret var et ungdyr eller en kolle, og derfor legger jeg ut litt informasjon her som kan hjelpe andre i samme situasjon til å aldersbestemme dyret dersom det er tvil.

image

Ca. 1/2 år
Hjorten har første høsten etter at den er født
4 kinntenner i hver kjevehalvdel. Den 3. kinntannen
forfra er på dette alderstrinn 3-delt (a,b,c).

 

image

Ca. 1 1/2 år
Hjorten har andre høsten etter at den er født
5 kinntenner underkjeven. Den 3. tannen
forfra er fremdeles 3-delt (a,b,c).

 

image

Ca. 2 1/2 år
Når hjorten er 2 1/2 år, har den fått 6
kinntenner. Den 3. tannen forfra er nå ny
og 2-delt (a,b). De tre forreste tenner er nye
og uten slitasje. Tannsettet er nå fullt utviklet.

 

image

Ca. 3 1/2 år
Når hjorten er 3 1/2 år og eldre, blir aldersbestemmelsen
skjønnsmessig. Slitasjen på
tennene er avhengig av tennenes hardhet og
de næringsforhold hjorten lever under. For en
3 1/2 åring er de 3 første kinntenner ubetydelig slitt.

 

image

Eldre enn 3 1/2 år
Eldre dyr (3 1/2 år og eldre) kan aldersbestemmes
ved sliping av tennene – som gjør
at man får frem vekstsoner i tennene – på
tilsvarende måte som årringer hos trær.

 

Hjortejakta 2010

Nå er jeg kommet hjem fra hjortejakt utenfor Molde og i den anledning fikk jeg lyst til å legge ut noen bilder fra turen.

011

Dette var fra min første post et stykke opp i fjellet. Det var mye spor og se, men det kom ingen hjort denne gangen.

021

Dette var fra min andre post som ligger et stykke lenger ned.

022

Meg på post – 6 meter oppe i et tårn.

013014

Ungdyret som falt for min Steyr Mannlichter classic 6,5x55.