Kategori: Hjortejakt

Drivjakt i Polen

Etter mange års nøling på sidelinjen, og mange timer’s gloing på jaktfilmer fra diverse drivjakter rundt om i verden har jeg nå tatt steget og bestillt meg en plass på en drivjakt jeg også. En kamerat av meg har vært på dette mange ganger, og har klart å overbevise meg om at dette er noe jeg må prøve. Jeg må selvfølgelig ha meg en halvauto på denne turen, og valget falt ned på en Sauer 303 Elegance i 9,3×62. Vi har fri avskyting på Villsvin, kronhind og kalv, samt tre hornbærende kron opp til 5 kilo. (Først til mølla) Smile

Reisearrangør er mylla.no

1_Polen moberg 2006 060

Viltparade etter dagens økt

Her er hotellet vi skal bo på. Reisen går av stabelen 14-18 oktober og det er 3 plasser igjen, så om du ønsker å være med på tur er det bar etil å ta kontakt med mylla.no

image

Jeg lover detaljert rapport fra denne turen Smile

 

Dåhjortjakt i Sør Afrika

Denne Dagen (dag 4) bestemte vi oss for at det var dåhjortjakt på menyen, og vi sto derfor litt tidligere opp, siden dåhjortjakten var 1,5 times kjøring unna. Dåhjorten ble satt ut i Sør Afrika på 50-60 tallet, og stortrives i området rundt Bedford. Vel fremme fikk vi se flere flokker med dåhjort på jordene og jeg kjente at dette lovet godt for suksess. Vi smøg oss inn på flere flotte bukker under formiddagen, men kom til kort hver gang. Ved 12 tiden var det for varmt og dyrene gikk inn i skyggen i tett bush, så vi tok en lang lunchpause frem til 15:00 da vi satte igang ettermiddagsøkten. Nå bestemte vi oss for å sette oss på en høyde og speide utover på den andre siden av dalen. Det var ikke mer en 230 meter mellom, så om vi fikk øye på noen dyr der ville vi kunne skyte over. Etter ca 30 minutter fikk vi øye på en flokk som kom oppover på motsatt side, og det var en flott bukk blant dem.
Flokken ble stående bak noe tett buskas en lang periode, før de endelig kom frem og jeg fikk lagt an et skudd på bukken som datt rett ned i skuddet. Å sitte å se dyrene komme nærmere og nærmere var veldig spennende!

http://www.drommejakt.no/images/trofeer/071.jpg

Ønsker du mer informasjon om denne jakten? Besøk www.drommejakt.no

 

Hjorten krymper og blir mindre produktiv!

Hjorten er i dag 10-15 % lettere enn den var i starten av 1990-tallet. Over 20 års overvåking av elg, villrein og hjort er oppsummert i en ny NINA-rapport.

Hjorten krymper og blir mindre produktiv

Hjorten er i dag betydelig lettere enn den var for 20 år siden. Dette er et av funnene i rapporten som oppsummerer overvåking av elg, hjort og villrein de to siste tiårene.

Lettere og mindre produktive
– Vektreduksjonen for hjort gjelder begge kjønn og alle aldersklasser. Vektreduksjonen fører til redusert produktivitet hos de yngste og mest tallrike hodyra. Utviklingen er kommet lengst i Kvinnherad (Hordaland), som representerer det sørligste overvåkingsområdet for hjort.
– I Kvinnherad er andelen 1,5-årige koller som kommer i brunst i løpet av høsten, og føder kalv påfølgende vår, redusert med hele 80 %. Man kan se den samme utviklingen også i de andre overvåkingsområdene, men den er ennå ikke så dramatisk som i Kvinnherad. For å snu den negative utviklingstrenden må dyretetthetene i de lokale hjortebestandene reduseres.

– I Kvinnherad er andelen 1,5-årige koller som kommer i brunst i løpet av høsten, og føder kalv påfølgende vår, redusert med hele 80 %. Vi ser den samme utviklingen også i de andre overvåkingsområdene, men den er ennå ikke så dramatisk som i Kvinnherad. For å snu den
negative utviklingstrenden må dyretetthetene i de lokale hjortebestandene reduseres.

Flere og eldre bukker
– En positiv utvikling gjennom den siste femårsperioden er at den skjeve kjønnsbalansen i alle overvåkingsområdene for hjort er i ferd med å bedres. Dette gjenspeiles i økt gjennomsnittsalder blant eldre bukker og i en utjevning av kolle:bukk-forholdet i bestandene. Denne utviklingen er i samsvar med forvaltningens ønske og skjer som resultatet av en målrettet omlegging av kjønns- og alderssammensetningen i jaktuttaket.

Nye områder
Tradisjonelt har hjorten vært mest tallrik på Vestlandet og i deler av Sør-Trøndelag, men stadig flere kommuner utenom disse områdene har etter hvert fått etablert lokale hjortebestander. Med bakgrunn i denne utviklingen blir overvåkingen av hjort utvidet med to nye regioner.
– Fra og med 2012 vil jegere fra en rekke kommuner i Oppland, Vestfold og Telemark delta i innsamlingen av materiale fra hjorten i disse områdene.
I den nye rapporten Hjortevilt 1991-2011 inngår overvåkingstall for hjort fra Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.

Elg og villrein
Overvåkingsrapporten gir også oversikt over utviklingen for elg og villrein i en rekke områder.
– Til forskjell fra hjorten varierer trendene for elg og villrein mer mellom de ulike overvåkingsområdene. Jegere, rettighetshavere, forvaltere og andre interesserte vil likevel finne mange interessante trender på lokalt og regionalt nivå.
Stort arbeid
Overvåkingsprogrammet for hjortevilt er helt avhengig av innsatsen som mange av landets hjorteviltjegere bidrar med. Hvert år samles det inn kjever, organer og opplysninger fra mange tusen felte dyr.
– Jegernes trofaste innsats er uvurderlig for overvåkingen og vår kunnskap om hjorteviltbestendene, avslutter Veiberg
En ny kontrakt er nylig inngått mellom DN og NINA for videreføring av overvåkingsprogrammet for hjortevilt i fem nye år (2012-2017).