Blir det buejakt i Norge?

image18 Januar 2012 skriver DN (Direktoratet for Naturforvaltning) at de støtter et treårig prøveprosjekt med buejakt i Norge. Dette begrunnes i stor grad med at mange av våre naboer har gjort det samme, og etter endt prøveprosjekt tilatt buejakt.

Det viser seg nemmelig at skadeskyting ikke er vanligere med pil og bue en med rifle.

DN’s uttalelse her.

Norges Buejegerforbund har nå vært i møte med Miljøvernministeren og skriver følgende på sine hjemmesider:

NBJF har hatt møte med Miljøvernministeren og lagt fram utfyllende informasjon
om jakt med pil og bue knyttet til søknaden om å få gjennomføre et
prøveprosjekt med buejakt i Norge.
Med på møtet var også våre støttespillere fra Norges Jeger- og Fiskerforbund og grunneierorganisasjonene Norskog og Norges Bondelag.
Skogeierforbundet var dessverre forhindret fra å møte denne gangen, men er også en viktig støtte for oss i denne saken. På andre siden av bordet møtte vi Noah som presenterte sitt syn mot buejakt.
Dette er helt naturlig da de i realiteten er mot alle former for jakt og dermed kjemper for å unngå en ny jaktform som kan bety det de ser som uønsket rekrutering til jakt generelt. Ellers er det selvsagt stort fokus på human og etisk jakt og der er vi alle enige. Det springene punktet er om pil og bue kan anses som humant eller ikke.

Her har vi kunnskaper som de andre ikke har og vår jobb er da å få fakta på bordet,
slik at det blir dette Miljøverndepartementet bruker som beslutningsgrunnlag  og ikke synsing eller direkte feilinformasjon som vi dessverre utsettes for av våre motstandere.
Det forventes en ny høringsrunde dersom MD går videre og  fremmer forslag om lovendring og gjennomføring av prøveprosjektet.

Nå må vi bare stå på videre og fortsette informasjons- og opplæringsvirksomheten
med full tyngde slik at prøveprosjektet blir en realitet!

TAGS:  ,

Kommenter fritt

Skriv Svar.