Aldersbestemmelse av hjort.

Nå er det snart på tide med hjortejakt! Den 10 september er jeg på plass i Svarstad hos en kamerat der jeg skal være med som gjestejeger. Sist jeg var på hjortejakt ble det en lang diskusjon om det felte dyret var et ungdyr eller en kolle, og derfor legger jeg ut litt informasjon her som kan hjelpe andre i samme situasjon til å aldersbestemme dyret dersom det er tvil.

image

Ca. 1/2 år
Hjorten har første høsten etter at den er født
4 kinntenner i hver kjevehalvdel. Den 3. kinntannen
forfra er på dette alderstrinn 3-delt (a,b,c).

 

image

Ca. 1 1/2 år
Hjorten har andre høsten etter at den er født
5 kinntenner underkjeven. Den 3. tannen
forfra er fremdeles 3-delt (a,b,c).

 

image

Ca. 2 1/2 år
Når hjorten er 2 1/2 år, har den fått 6
kinntenner. Den 3. tannen forfra er nå ny
og 2-delt (a,b). De tre forreste tenner er nye
og uten slitasje. Tannsettet er nå fullt utviklet.

 

image

Ca. 3 1/2 år
Når hjorten er 3 1/2 år og eldre, blir aldersbestemmelsen
skjønnsmessig. Slitasjen på
tennene er avhengig av tennenes hardhet og
de næringsforhold hjorten lever under. For en
3 1/2 åring er de 3 første kinntenner ubetydelig slitt.

 

image

Eldre enn 3 1/2 år
Eldre dyr (3 1/2 år og eldre) kan aldersbestemmes
ved sliping av tennene – som gjør
at man får frem vekstsoner i tennene – på
tilsvarende måte som årringer hos trær.


Kommenter fritt

Skriv Svar.