Villsvin, Norges minst ønskede innvandrer!

Villsvin wanted deadVillsvin er et flokkdyr og en alteter som endevender bakken på leiting etter mat. Med en matchvekt på opp mot 200 kilo (I ekstreme tilfeller betydelig mer), vil en villsvinflokk – på typisk opp mot 20 individer gjøre mye uat av seg. Villsvinet er derfor langt fra anonym I sin tilstedeværelse. De er normalt ikke aggressive, men kan angripe mennesker om de føler seg truet. Dette gjelder spesielt råner I brunst og purker med unger. Tennene er da livsfarlige våpen.

Villsvin i Norge.

Finnes i Hedemark, Akershus og Østfold mot svenskegrensa. De lever i skog, gjerne skog som grenser mot kulturmark. I Sverige er arten i ferd med å spre seg nordover – i mange tilfeller hjulpet av utsettinger og støtterfôringer – og blandt annet I Trysil-traktene finnes det nå en felles grensestamme. I de siste årene har det blitt skutt et mindre antall villsvin på norsk side av grensen hvert år. Villsvinet er vurdert til å utgjøre en ukjent risiko for det lokale biologiske mangfoldet. Villsvin er i  tilegg oppført som n av de 100 verste invandrende arter i verden!

Om 10 år tror jeg det vil være villsvin over store deler av Norge. Enten kommer de sakte men sikkert til å spre seg på naturlig vis, eller så vil noen sette ut dyr som i sin tur vil etablere seg og spre seg videre. I så fall vil vi også kunne bedrive villsvinjakt I store deler av norge.

TAGS: 

Kommenter fritt

Skriv Svar.