Er rådyr fargeblinde?

Sammenlignet med mennesket har alle hjorteviltene dårligere syn. De har vanskelig for å observere og identifisere stillestående dyr og mennesker, men kan raskt skjelne små bevegelser. Man mener at dåhjorten og kronhjorten har det best utviklede synet i så måte. Disse dyrene har utviklet seg i og tilpasset seg et liv i åpent landskap, og trenger et godt syn for å oppdage og identifisere både fiender og artsfrender på lang avstand. Mange jegere har erfart at rådyret har bedre syn en elgen. Hjortedyrenes evne til å bedømme avstand er sannsynligvis likevel begrenset, I og med at øynene sitter langt fra hverandre og delvis er rettet ut mot sidene. Dette gir bredt synsfelt, som er bra for å oppdage fiender, men innebærer at dyrene har vanskelig for å bedømme avstanden til ulike gjenstander.image

Hos rådyret mangler øyets netthinne nesten helt de sansecellene som kalles tapper, akkurat som hos de andre hjortedyrene. Sammen med de betydelig mer tallrike stavene formidler de lysintrykk til hjernen, men tappene gir dessuten fargesyn. Det er derfor grunn til å tro at denne gruppen dyr er mer eller mindre «fargeblinde». Rikelig antall staver er av stor betydning for å se i mørke eller dårlig lys. Formodlingen opplever dyrene omgivelsene I en kontrastrik gråtoneskala, som i f.eks. et svart/hvitt fotografi.


Kommenter fritt

Skriv Svar.