Bør man skyte skabbrev?

imageHer hjemme er det for det aller meste rådyr som opptar jegerne og i mine ungdomsår på jakt ble jeg alltid fortalt at dersom jeg fikk se en rev så skulle den skytes, men dersom det var en skabbrev så skulle jeg bare la den gå. Dette var for at skabbreven da ville smitte andre rever og det var bra!

Jeg vet at reven gjør et dypt innhugg i rådyrstammen og jo flere rev vi har, jo mindre rådyr har vi å jakte på. Jeg kan derimot skjønne at mange syntes det er forkastelig å ikke hjelpe et dyr ut av lidelse. Jeg kan også forstå de som er redde for at hundene deres skal smittes.

Jeg mener alikevel at man ikke bør skyte skabbrev.

Det er mange som er enig med meg og det er sikkert enda fler som ikke er enige.


Kommenter fritt

Skriv Svar.