Villsvin har trafikkvett!

Kjør i konvoi så minsker risikoen for å kollidere med et villsvin!

Den konklusjonen trekker forsker Henrik Thurfjell ved SLU som under tre år har fulgt et antall sugger med radiosendere. Når Henrik Thurfjell studerte villsvinas bevegelsesmønster viste det seg nemmelig at dyrene styrer unna hart treffikerte veier. De fleste ulykkene intreffer i stede på lite traffikerte veier. Det virker derfor som at villsvina er oppmerksomme på trafikken, for når bilene kommer tett unnviker dyrene å krysse vegen. Konklusjonen er at det er tryggere å kjøre i konvoi. I allefall i skomringestimene og på natten da villsvin er som mest aktive.

image


Kommenter fritt

Skriv Svar.